Miejskie Mikrolasy


Baner graficzny projektu Mikrolasy

#MiejskiMikrolas

Zielona rewolucja w Gdańsku!

Metoda sadzenia

Wszystkie mikrosiedliska łączy metoda sadzenia opracowana przez Akirę Miyawakiego, japońskiego botanika, który szukał rozwiązania problemów terenów zerodowanych, wylesionych, zanieczyszczonych, miejskich. Inspiracją były naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Takie mikrolasy sadzi się na bardzo trudnych siedliskach w miastach.

Metoda Miyawakiego mówi, że na metrze kwadratowym możemy posadzić od 2 do 7 sztuk sadzonek. Naturalne lasy są bardzo gęste. Niezwykle istotne są też gatunki rodzime i bezodmianowe. Sadzimy kilkanaście różnych gatunków z różnych pięter lasu.

Jednym z najważniejszych punktów w zastosowanej metodzie jest odpowiednie przygotowanie gleby. W gdańskich mikrolasach gleba została przygotowana z wykorzystaniem Czarnego złota ogrodników. Dzięki wykorzystaniu miejskiego kompostu, który powstaje z bioodpadów segregowanych przez mieszkańców, sadząc mikrolas zużyliśmy 0% torfu, którego eksploatacja niszczy środowisko przyrodnicze i klimat.

Bardzo ważne w tej metodzie jest również ściółkowanie nowo posadzonego lasu. Do tego wykorzystuje się np. słomę, zrębki ze ścinek czy liście. To działanie zainicjuje proces budowania próchnicy i stworzy warunki dla rozwoju bioróżnorodności związanej z glebą, na którą często nie zwracamy w ogóle uwagi.

Las sadzony metodą Miyawakiego rośnie od 1,5 do 2 razy szybciej niż drzewa sadzone w mieście czy inne uprawy leśne. Są to też lasy, które same się regulują i są bardzo odporne na zmieniające się warunki klimatyczne.

Mikrolasy to świetne i szybkorosnące rozwiązanie dla nowych parków i osiedli, aby były bardziej bioróżnorodne, przyjazne dla nas i pozaludzkich istot.

Gdańskie mikrolasy

  • 4 Miejskie Mikrolasy
  • 800 m2
  • 130 ton Czarnego złota ogrodników
  • 2400 sadzonek, z czego do pierwszego siedliska trafiło 150 drzew przeniesionych z Zakładu Utylizacyjnego

#MiejskiMikrolas

Gdańsk może pochwalić się największą ilością Miejskich Mikrolasów w Polsce!

  • Pierwszy Miejski Mikrolas powstał wiosną zeszłego roku na Jasieniu, na teranie parku Południowego przy zbiorniku Świętokrzyska.
  • Drugi posadziliśmy jesienią przy ul. Stankiewicza 8 (za Pozytywnym Przedszkolem nr 13).
  • Trzecie mikrosiedlisko leśne posadziliśmy na terenie dzielnicy Piecki-Migowo, przy ul. Zabłockiego 3.
  • Czwarty natomiast zlokalizowany jest w pobliżu zbiornika retencyjnego Platynowa na Oruni Górnej-Gdańsku Południe.

    Zachęcamy do odwiedzenia wszystkich miejsc.

IV Miejski Mikrolas powstał

23.03.2024

Masz pytania?


Napisz: komunikacja@zut.com.pl

FAQ

kto opiekuje się lasem po jego posadzeniu?

W pierwszym roku opiekę i utrzymanie lasu sprawuje firma podwykonawcza. Następnie przechodzi on pod opiekę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Las sadzony metodą Miyawakiego po trzech latach sam się reguluje i jest bardzo odporny na zmieniające się warunki klimatyczne.

Czym jest czarne złoto ogrodników?

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku uzyskał 15 marca 2022 roku pozytywną decyzję ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi dopuszczającą do obrotu organiczny środek o nazwie SK-9 poprawiający właściwości gleby. Popularnie zwany kompostem.
To końcowy produkt procesu kompostowania odpadów BIO segregowany przez mieszkańców. Więcej na: czarnezloto.zut.com.pl

dlaczego wybraliśmy sadzenie mikrolasu metodą AkirY Miyawakiego?

Akira Miyawaki, japoński botanik, opracował technikę sadzenia lasów wraz z tworzeniem siedliska leśnego na niewielkiej powierzchni terenu. Metoda ta czerpie z obserwacji naturalnych procesów, ekosystemów leśnych zbliżonych do naturalnych i pierwotnych – jest wynikiem ponad 50 lat jej wdrażania w różnych częściach świata. Zapewnia relatywnie szybki wzrost, wysoki stopień bioróżnorodności i trwałość, a co najważniejsze jest skuteczną metodą w budowaniu siedliska leśnego na zdegradowanym podłożu.

kiedy można sadzić mikrolas?

Przyjęło się, że jesień i wczesna wiosna to idealna pora roku na prace w ogrodzie i sadzenie drzew. Jednak mikrolasy sadzimy przez cały rok, ponieważ umożliwia to metoda Miyawakiego. Ważna jest gleba, znajomość siedliska, odpowiedni dobór gatunków i gęstość nasadzeń.

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku | 2024

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR